Vanliga frågor

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får. Kanske hittar du precis det du funderar över, med ett tillhörande svar.

En neuropsykiatrisk utredning är den utredning du genomgår för att ta reda på om du har någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom ADHD eller autism. Utredningen visar hur du fungerar, vad som är svårt för dig och vad som du är bra på. 

Vanliga skäl till att genomgå en neuropsykiatrisk utredning är att man har svårt att koncentrera sig, har svårt att sitta still, att det är svårt i den sociala kontakten med andra eller att man känner sig annorlunda. 

En utredning tar vanligtvis 4-12 veckor. Utredningstiden varierar dels beroende på om den som ska utredas är ett barn eller en vuxen men också på vilken mottagning du väljer att utredas på. Du hittar våra mottagningar här.

Så snart vi har fått din remiss skickar vi ut formulär för dig och anhöriga att fylla i. Om den som ska utredas är ett barn skickar vi även ut formulär för skolan att fylla i. När du fyllt i och skickat tillbaka formulären till oss bokar vi in ditt första besök.

För att komma till oss behöver du en remiss. Remissen kan komma från till exempel BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) eller vuxenpsykiatrin. Remisskraven varierar beroende på vilken region du eller ditt barn är skrivet i.

Läs mer om hur du kommer till utredning här eller ring oss på 08-525 005 60.

Nej, vi utreder personer i alla åldrar! 

Vi har avtal med regioner vilket gör att du som är över 18 år endast betalar patientavgift. Hos oss gäller högkostnadsskydd. För barn och unga under 18 år är det helt gratis. Du kan även välja att göra utredningen privat, kostnaden beror då på vilken typ av utredning du eller ditt barn behöver. Ring eller maila oss så tar vi fram ett upplägg som passar just dig eller ditt barn!

Om du har blivit utredd hos oss utfärdar vi i vissa fall körkortstillstånd. Kontakta oss så ska vi se vad som gäller i ditt fall. I vissa fall krävs en särskild utredning för körkortstillstånd, i vilka vi hänvisar till Trafikmedicinska mottagningen i Huddinge, som är en del av Karolinska universitetssjukhuset

Nej, vi skriver inte ut några mediciner, vare sig till patienter utredda hos oss eller hos annan vårdgivare. Vi kan däremot skriva en remiss till psykiatrin efter avslutad utredning, där du kan få hjälp med behandling, exempelvis i form av medicinering.  

Vi finns i Stockholm (Sollentuna), Skövde och Borlänge. Kontaktuppgifter till respektive mottagning hittar du här

Våra besök tar mellan en till två timmar. Vid längre besök tar vi pauser. Ibland bokar vi in flera besök samma dag, vilket betyder att du behöver vara på mottagningen längre tid än två timmar. I din kallelse står det vilken tid du ska komma, vem du ska träffa och hur långt besöket är.

Hos oss får du träffa kuratorer, psykologer och läkare. Hos kuratorn får du prata om hur du eller ditt barn fungerar, hur det var under uppväxten och om vad som är svårt i din eller ditt barns situation. Hos psykologen får du eller ditt barn genomgå psykologiska tester, lösa uppgifter och svara på frågor. Hos läkaren får barnet genomgå en undersökning, för att utesluta att svårigheterna beror på ett medicinskt tillstånd. 

Ja, vi kan på din begäran skriva ett VAB-intyg för ditt och ditt barns besök hos oss.

Vi utreder neuropsykiatriska diagnoser, såsom ADHD, autism, aspergers syndrom och tourettes. Om det framkommer att du har andra svårigheter under utredningens gång undersöker vi det och vid behov remitterar vi dig till en vårdenhet bättre lämpad för att fortsätta utredningen. 

Psykolog
En psykolog är en person som är specialist inom psykologi, vilket innebär att psykologer kan mycket om människors beteenden och psykiska funktioner. Våra psykologer genomför psykologiska test för att ta reda på mer om hur just du fungerar. Testen består av problemlösningsuppgifter av olika slag. 

STP-psykolog är en legitimerad psykolog som är under utbildning för att bli specialistpsykolog. 

Kurator
En kurator är en person som är specialiserad på samtal med person i behov av stöd och hjälp. Hos våra kuratorer blir du intervjuad om din eller ditt barns situation. Kuratorn ställer frågor om hur det har varit tidigare och hur det är idag, vad som är svårt och vad som fungerar. Utbildningen ser lite olika ut för kuratorer, men kan till exempel vara socionomutbildning, beteendevetarutbildning eller socialpedagogsutbildning. 

Psykiater 
En psykiater är en läkare som är specialiserad på psykiska sjukdomar, tillstånd och störningar. Hos våra psykiatriker genomgår barnet en undersökning där hen bland annat blir mätt och vägd, balansen testas och föräldrar intervjuas. Undersökningen innebär ingenting obehagligt, inga blodprov eller nålstick görs. 

Du kan läsa mer om vår personal här.

Så här går det till.

Om du, eller ditt barn, väntar på att få påbörja en utredning inom psykiatrin kan du välja att genomföra den hos oss. Efter utredningen slut kan du få vidare stöd och hjälp med eventuella insatser.