Vårt uppdrag

Utredningskompaniet erbjuder vetenskapligt grundade neuropsykiatriska utredningar till barn, ungdomar och vuxna. Vi använder kliniskt beprövade metoder för att göra patientsäkra och utförligt dokumenterade bedömningar. Våra team består av specialistläkare inom psykiatri, psykologer, kuratorer och administrativ personal.

Personal


Patrik Strömqvist
Kurator & VD

Läs mer


Sebastion Cordova
Leg. Psykolog & Verksamhetsansvarig

Läs mer


Anna Kokina
Kurator

Läs mer


Maria Mattsson

Administrator

Läs mer


Anna Borgcrantz

Psykologassistent

Läs mer


Elena Shatova

Leg. Läkare & Specialist i
barn- och ungdomspsykiatri

Läs mer


Mim Gavel

Leg. Psykolog & Leg.
Psykoterapeut

Läs mer

Tillgänglighet

Alla har rätt till specialiserad vård, oavsett var i landet man bor. Vi har tre mottagningar runt om i Sverige; i Stockholm, Borlänge och Skövde. Vi anpassar utredningen efter dina specifika behov – allt för att underlätta för dig.

Så här går det till.

Om du, eller ditt barn, väntar på att få påbörja en utredning inom psykiatrin kan du välja att genomföra den hos oss. Efter utredningen slut kan du få vidare stöd och hjälp med eventuella insatser.

Mer om hur en utredning går till