Vårt uppdrag.

Utredningskompaniet erbjuder vetenskapligt grundade neuropsykiatriska utredningar till barn, ungdomar och vuxna. Vi använder kliniskt beprövade metoder för att göra patientsäkra och utförligt dokumenterade bedömningar. Våra team består av specialistläkare inom psykiatri, psykologer, kuratorer och administrativ personal.

Personal

Patrik Strömqvist

Kurator & VD

 

Anna Kokina

Kurator

Anna Borgcrantz

Psykologassistent

Mim Gavel

Leg. Psykolog & Leg.

Psykoterapeut

Sebastion Cordova

Leg. Psykolog &

Verksamhetsansvarig

Maria Mattsson

Administrator

Elena Shatova

Leg. Läkare & Specialist i

barn- och ungdomspsykiatri

Tillgänglighet

Alla har rätt till specialiserad vård, oavsett var i landet man bor. Vi har tre mottagningar runt om i Sverige; i Stockholm, Borlänge och Skövde. Vi anpassar utredningen efter dina specifika behov – allt för att underlätta för dig.

Så här går det till.

Om du, eller ditt barn, väntar på att få påbörja en utredning inom psykiatrin kan du välja att genomföra den hos oss. Efter utredningen slut kan du få vidare stöd och hjälp med eventuella insatser.

…och hur du får komma till oss.

Hör av dig

…om du undrar något eller vill att vi berätter mer.

Patrik Strömqvist
Kurator & VD

Här är Patrik Strömqvist! Patrik är kurator och VD för Utredningskompaniet. Patrik tar anamnes, det betyder att han gör en noggrann kartläggning av hur det var när den som utreds var yngre och hur det är nu. Patrik frågar frågor om vad som är svårt och vad som fungerar bra, för att förstå vad den som utreds har för specifika behov. Patrik träffar vuxna och föräldrar till barn som utreds hos oss. 

Anna Kokina
Kurator

Det här är Anna Kokina som är kurator. Anna tar anamnes, det betyder att hon gör en noggrann kartläggning av hur det var när den som utreds var yngre och hur det är nu. Anna frågar frågor om vad som är svårt och vad som fungerar bra, för att förstå vad den som utreds har för specifika behov. Anna träffar vuxna och föräldrar till barn som utreds hos oss. 

Anna Borgcrantz
Psykologassistent

Här är Anna Borgcrantz, Anna är psykologassistent vilket betyder att hon studerar för att bli psykolog. Anna handleds av Sebastian som är legitimerad psykolog. När man träffar Anna får man lösa uppgifter, göra tester och berätta om sig själv.

Mim Gavel
Leg. Psykolog & Leg. Psykoterapeut

Här är Mim Gavel, Mim är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Mim träffar barn som utreds hos oss. Hos Mim får man lösa uppgifter, svara på frågor om sig själv och fylla i skattningsformulär. 

Sebastian Cordova
Leg. Psykolog & Verksamhetsansvarig

Här är Sebastian Cordova som är legitimerad psykolog och verksamhetsansvarig. När man träffar Sebastian får man göra olika psykologiska test, där man får lösa olika kluriga uppgifter. Man får också svara på några frågor om sig själv och fylla i skattningsformulär.

Maria Mattsson
Administratör

Det här är Maria Mattsson som är administratör! Maria är den första du träffar när du kommer till Utredningskompaniet och den som oftast svarar i telefonen. Maria bokar in besöken, skickar ut brev och mail och fixar det mesta! 

Elena Shatova 
Leg. läkare &
specialist i barn- och ungdomspsykiatri

Det här är Elena Shatova, Elena är leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri. Elena träffar alla barn som utreds hos oss. Elena träffar barnet och föräldrarna tillsammans, barnet får man mäta hur lång hen är, väga sig och svara på frågor tillsammans med föräldrarna. Elena gör en neurologisk undersökning, där hon bland annat tittar på hur barnets balans fungerar.