Vårt uppdrag

Utredningskompaniet erbjuder vetenskapligt grundade neuropsykiatriska utredningar till barn, ungdomar och vuxna. Vi använder kliniskt beprövade metoder för att göra patientsäkra och utförligt dokumenterade bedömningar. Våra team består av specialistläkare inom psykiatri, psykologer, kuratorer och administrativ personal.

Tillgänglighet

Alla har rätt till specialiserad vård, oavsett var i landet man bor. Vi har tre mottagningar runt om i Sverige; i Stockholm, Borlänge och Skövde. Vi anpassar utredningen efter dina specifika behov – allt för att underlätta för dig.

Pussel med Utredningskompaniets logotyp

Så här går det till

Om du, eller ditt barn, väntar på att få påbörja en utredning inom psykiatrin kan du välja att genomföra den hos oss. Efter utredningen slut kan du få vidare stöd och hjälp med eventuella insatser. Mer om hur en utredning går till.

Patrik Strömqvist

Kurator & VD

Fatima Azougai

Marknadschef

Elena Shatova

Leg. Läkare

Gunilla von Campenhausen

Leg. Läkare

Kamelia Pebdani

Leg. Psykolog

Sebastian Cordova 

Leg. Psykolog

Jaqueline Borg

Med. Dr. Leg. Psykolog, specialist i neuropsykologi.