Så här går det till.

Enligt Patientlagen har var och en rätt att välja vårdgivare, antingen privat eller inom regionen. Så om du, eller ditt barn, väntar på att få påbörja en utredning inom psykiatrin kan du välja att genomföra den hos oss. Tack vare att vi i ett tidigt skede gör en noggrann plan inför utredningen kan vi minska antalet besökstillfällen och därmed förkorta utredningstiden.

Så här går en utredning till.

Vi är måna om att din utredning ska vara effektiv så att du snabbt kan få vidare stöd och hjälp med eventuella insatser. Efter att du varit i kontakt med en vårdenhet, exempelvis BUP eller vårdcentral, får du via en remiss kontakt med oss. Efter avslutad utredning får du en skriftlig dokumentation av utredningen, ett neuropsykiatriskt utlåtande, som skickas hem till dig. Samtidigt skickas ett remissvar till den vårdenhet som du väljer.

Välj vilken utredningsprocess du vill visa

Barn/Ungdom
Vuxen

Vuxna

   Du vill göra en neuropsykiatrisk utredning och tar kontakt med den vårdenhet du tidigare varit i kontakt med: vuxenpsykiatrin, vårdcentral eller annan vårdinrättningar. Vårdpersonalen behöver konstatera ditt behov av en utredning. Du ber om en valfrihetsremiss och meddelar att du vill komma till oss. Vårdenheten skickar remissen vidare till oss. Din vårdgivare kan även skicka remiss enligt vårdgarantin till oss, enligt Riksavtalet.

Remissen ska skickas till:
Utredningskompaniet Sverige AB
Box 2003
195 02 Märsta

Ange om du vill komma till vår mottagning i Borlänge, Skövde eller Sollentuna.

   Remissen landar hos oss och vi kontaktar dig för att informera om utredningen. Du får också ett informationsbrev hemskickat, tillsammans med några formulär som både du fyller i och skickar tillbaka till oss.

     Första besöket. Du träffar en psykolog eller kurator för en klinisk intervju.

   Andra besöket. Du träffa en psykolog för att genomgå psykologisk testning.

   Tredje besöket. Du träffar den psykolog eller kurator som du träffat vid tidigare besök. Här får du en återkoppling av utredningen. 

   En skriftlig dokumentation av utredningen, i form av ett psykologutlåtande, skickas hem till dig. 

   För eventuell vidare behandling skickar vi en remiss till den vårdenhet som du väljer.

Barn/Ungdom

 Du vill göra en neuropsykiatrisk utredning av ditt barn och tar kontakt med en vårdenhet: BUP, vårdcentral eller annan vårdinrättning. Du ber om en valfrihetsremiss och meddelar att ni vill komma till oss. Vårdenheten skickar remissen vidare till oss:

Remissen ska skickas till:

Utredningskompaniet Sverige AB
Box 2003
195 02 Märsta

Ange om du vill komma till vår mottagning i Borlänge, Skövde eller Sollentuna.

 Remissen landar hos oss och vi kontaktar dig för att informera om utredningen. Du får också ett informationsbrev hemskickat, tillsammans med några formulär som både du och barnets skola fyller i och skickar tillbaka till oss.

 Första besöket. Ni träffar en psykolog eller kurator för en klinisk intervju (anamnes) och ditt barn kommer att få träffa en ytterligare psykolog för samtal och för att genomgå några tester.

  Andra besöket. Barnet genomgår ytterligare en testning.

 Tredje besöket. Ni träffar läkare och psykologen eller kuratorn som ni träffade vid första besöket. Här får ni en återkoppling av utredningen. Om ni önskar kontaktar vi skolan för återkoppling av utredningen.

Två/tre veckor efter avslutad utredning:

 En skriftlig dokumentation av utredningen, i form av ett neuropsykiatriskt utlåtande, skickas hem till er.

 Ett remissvar skickas till den vårdenhet som ni väljer.

Vad händer om du inte får någon diagnos?

Du kommer ändå ha nytta av testernas resultat. Ökad insikt om dig själv kan vara till stor nytta och vi hjälper dig såklart med rådgivning inför din fortsatta väg. Vi belyser dina styrkor och stöttar dig i att tackla dina utmaningar.

Så här ser våra lokaler ut.

För att förbereda dig på besöket kan du se vad du kommer att mötas av när du kommer till oss. 

Så här ser vi i personalen ut.

Hör av dig

…om du undrar något eller vill att vi berätter mer.