Så här går det till

Enligt Patientlagen har var och en rätt att välja vårdgivare, antingen privat eller inom regionen. Så om du, eller ditt barn, väntar på att få påbörja en utredning inom psykiatrin kan du välja att genomföra den hos oss. Tack vare att vi i ett tidigt skede gör en noggrann plan inför utredningen kan vi minska antalet besökstillfällen och därmed förkorta utredningstiden.

Så här går en utredning till

Vi är måna om att din utredning ska vara effektiv så att du snabbt kan få vidare stöd och hjälp med eventuella insatser. Efter att du varit i kontakt med en vårdenhet, exempelvis BUP eller vårdcentral, får du via en remiss kontakt med oss.

Efter avslutad utredning får du en skriftlig dokumentation av utredningen, ett neuropsykiatriskt utlåtande, som skickas hem till dig. Samtidigt skickas ett remissvar till den vårdenhet som du väljer.

Välj vilken utredningsprocess du vill visa

Vad händer om du inte får någon diagnos?

Du kommer ändå ha nytta av testernas resultat. Ökad insikt om dig själv kan vara till stor nytta och vi hjälper dig såklart med rådgivning inför din fortsatta väg. Vi belyser dina styrkor och stöttar dig i att tackla dina utmaningar.

Så här ser våra lokaler ut.

För att förbereda dig på besöket kan du se vad du kommer att mötas av när du kommer till oss. 

Så här ser vi i personalen ut.

 

Hör av dig …om du undrar något eller om du vill att vi berätter mer. Kontakta oss