För våra vårdgrannar

Vi hjälper även offentliga aktörer att se vad som krävs för att alla människor ska kunna komma till sin rätt. Varje individs egenskaper, resurser och särskilda utmaningar ska tas tillvara. Det är viktigt för individen, mångfalden och för samhället i stort.

Om oss

Utredningskompaniet i Sverige AB startades 2015 och är ett helägt dotterbolag till Prestationskompaniet Sverige AB. Utredningskompaniet är registrerat som vårdföretag hos Inspektionen av Vård och Omsorg (IVO).

Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder och tillämpar verktyg och psykologiska test med goda psykometriska egenskaper. Vi uppdaterar oss ständigt genom fortbildning av personal och inköp av de senaste utgåvorna av utredningsmaterial.

Vår kundgrupp utgörs primärt av regioner, försäkringsbolag, privatpatienter, skolor, HVB-hem, socialtjänst med flera. Vi har även utrett på uppdrag av polismyndigheten.

Teknisk info

Organisationsnummer: 559001-4444

Faktureringsadress: Faktura@utredningskompaniet.se

Remisser skickas till:
Utredningskompaniet Sverige AB
Box 2003
195 02 MÄRSTA