Alla har rätt att komma till sin rätt

Utredningskompaniet är specialister på neuropsykiatrisk utredning för barn, ungdom och vuxen.
Vårt team

För att kunna erbjuda bästa möjliga utredning arbetar våra medarbetare i team, bestående av psykologer och psykiater. Alla med mångårig erfarenhet av neuropsykiatri för barn, ungdomar och vuxna.

Så hjälper vi dig

Hos oss behöver du inte vänta i onödan. Genom att söka hit möter du riktiga specialister, vilket förkortar utredningstiden. Vi kommer snabbt fram till rätt metod för din utredning och minimerar på så vis antalet besök.

Här finns vi

Med lokaler i Stockholm, Dalarna och Västra Götaland kommer vi nära de som behöver vår hjälp. Vi vill erbjuda en lugn och trygg miljö, utan geografiska eller andra praktiska faktorer som försvårar.

Jobba hos oss

Vill du vara med och göra vårt team ännu starkare? Då är du mer än välkommen skicka en ansökan till oss. Vi befinner oss i en rekryteringsfas och söker dig med erfarenhet av neuropsykiatriskt utredningsarbete för barn och vuxna.

Resultat, diagnoser och möjligheter med neuropsykiatrisk utredning

En neuropsykiatrisk utredning belyser människors skillnader och behov. Det bidrar till ökad kunskap om, och förståelse för, neuropsykiatriska tillstånd som exempelvis ADHD, ADD, autism, Aspergers- och Tourettes syndrom. Utredningen ger möjlighet till behövliga förändringar.

Inför besöken

Att få göra en npf-utredning kan underlätta tillvaron både för den som utreds och för de anhöriga.
Tack vare att vi i ett tidigt skede gör en noggrann plan inför en neuropsykiatrisk utredning kan vi minska antalet besökstillfällen och därmed förkorta utredningstiden.
Det gör att du snabbt får ett utlåtande.