Alla har rätt att komma till sin rätt

Utredningskompaniet är specialister på neuropsykiatriska utredningar för barn, ungdomar och vuxna. Vi hjälper dig att reda ut dina tankar, tackla utmaningar, se dina styrkor och förstå vad just du behöver för att komma till din rätt.

Läs mer om hur det går till

Alla har rätt att komma till sin rätt

Utredningskompaniet är specialister på neuropsykiatriska utredningar för barn, ungdomar och vuxna. Vi hjälper dig att reda ut dina tankar, tackla utmaningar, se dina styrkor och förstå vad just du behöver för att komma till din rätt. Läs mer om hur det går till

Effektiv utredningstid
för din skull

Att få göra en utredning kan underlätta tillvaron både för den som utreds och för de anhöriga.

Tack vare att vi i ett tidigt skede gör en noggrann plan inför utredningen kan vi minska antalet besökstillfällen och därmed förkorta utredningstiden.

Det gör att du snabbt får ett utlåtande.

Resultat, diagnoser och möjligheter

En neuropsykiatrisk utredning belyser människors skillnader och behov.

Det bidrar till ökad kunskap om, och förståelse för, neuropsykiatriska tillstånd som exempelvis ADHD, ADD, autism, Aspergers- och Tourettes syndrom.

Utredningen ger möjlighet till behövliga förändringar.

Hör av dig …om du undrar något eller om du vill att vi berätter mer. Kontakta oss

Ladda ner blankett för remiss skola (PDF)