Intervju med Patrik Strömqvist

Utredningskompaniet utför neuropsykiatriska utredningar på barn och vuxna. Patrik Strömqvist är företagets medgrundare och VD. Här träffar vi honom för en kortare intervju.

Patrik Strömqvist

 Hur kom det sig att du grundade Utredningskompaniet?

– Den viktigaste orsaken är att mina egna barn har svårigheter inom neuropsykiatri. Det fick mig att lära mig mer om neuropsykiatriska funktionsstörningar. Men det var i och med att jag lärde känna Sebastian, som är legitimerad psykolog och min medgrundare, som idén på riktigt tog form. När vi såg de växande köerna för neuropsykiatriska utredningar och hur det påverkade många barnfamiljer väldigt negativt, bestämde vi oss för att bidra till att lösa situationen.

Vad är viktigast i din roll som VD?

– Det är många saker. Men ur patientens perspektiv är det framförallt att se till att vi uppnår vårt mål att hjälpa de som söker hjälp hos oss till ett bättre liv. Det handlar inte bara om att utföra noggranna och vetenskapligt grundade undersökningar utan också om att vara nära patienten under hela utredningsprocessen. Det ska vara lätt att få en personlig kontakt med oss, och inte svårt att ställa frågor om något är oklart. Att säkerställa detta är en otroligt viktig uppgift i mitt arbete.

Hur går det till när man kommer till er?

– Det börjar oftast med att familjen eller den vuxne tar kontakt med BUP eller vuxenpsykiatrin och får en remiss. I och med lagen om det fria vårdvalet har man då rätt att själv välja mottagning. Efter att vi fått remissen hämtar vi in information om patienten från skolan och vården. Vi skickar dessutom ut frågeformulär till anhöriga för att sedan boka in de första besöken.

Hur går själva utredningen till?

– I stort handlar det om att en kurator, läkare och en psykolog via intervjuer och tester, kartlägger svårigheter och färdigheter, vilket mynnar i en funktionsbeskrivning av patienten. Vi diskuterar sedan mycket sinsemellan så att allt blir så objektivt som möjligt. När vi går igenom resultaten är det alltid bra med olika ögon. Slutligen har vi en diskussion där vi endera fastställer eller utesluter frågeställningen kring en eventuell diagnos.

 Vad händer sedan?

– När vi kommit till ett beslut träffar vi patienten med familj för att i ett möte förklara och gå igenom utredningens resultat och vad vi kommit fram till. Här berättar vi även vilken hjälp som finns och vilken väg framåt till en bättre funktionsnivå som är tillgängliga. Vi har en väldigt hög ambitionsnivå, och vill att alla ska lämna oss med en känsla av att inget är oklart eller otydligt vad gäller barnets eller den vuxnes funktionsnivå.

Kan man kontakta er under pågående utredning? 

– Självklart. Som patient eller anhörig kan du alltid kontakta oss. Dels kan du ringa under vardagar eller så kan du skicka ett mejl om någon fråga skulle dyka upp under helgen. Vi har som policy att svara inom 24 timmar.

Hör av dig …om du undrar något eller om du vill att vi berätter mer. Kontakta oss

Ladda ner blankett för remiss skola (PDF)